Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Propozice na Třešť

7. 5. 2018

Den chladnokrevných konív Třešti
Kompletní soutěž chladnokrevných koní (dvojspřeží) - kvalifikace na MČR chladnokrevných koní
Dílčí soutěž C – těžký tah (jednospřeží) - kvalifikace na Pardubice TTA

PROPOZICE

Pořadatel: Svaz českomoravského belgického koně a Stáj Drastich Třešť
Místo konání: Třešť, Váňovská 60/39, Jezdecký areál u Váňovského rybníka
Datum konání: 19.5. 2018
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 17.5. 2018 do 12:00 hod.,
Adresa pro přihlášky: jiri@drastich.cz, tel. 606 846 261
Veterinární podmínky: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní: veterinární potvrzení dle podmínek pro přesuny koní platných v roce 2018
Veterinární přejímka průběžná od 9:00 hod.
Prezence: od 9:00 hod. v kanceláři závodů
Startovné: 500,- Kč za dvojspřeží, 200,- Kč za jednospřeží ke složení při prezenci
Prohlídka trati: před každou soutěží

Ředitel závodů: Josef Anderle
Sekretář závodů: Ing. Kamila Drastichová, Ph.D.
Hlavní rozhodčí: Jiří Tesař
Sbor rozhodčích: Petr Sidimák, Roman Vácha, Lenka Ryšavá
Komise hodnotitelů: Josef Anderle, Ing. Jan Holčapek, prezident ASCHK- MVDr. Jaroslav Dražan
Hlasatel: Ing. Eva Matyšová
Stavitelé: Jiří Tesař
Kontaktní osoba: Jiří Drastich, tel. 602 793 384
Kolbiště: travnaté 80 x 120 m
Opracoviště: travnaté 80 x 60 m

Lékařská služba: Zdeněk Veselka
Veterinární služba: MVDr. Jiří Salus
Podkovářská služba: Karel Vrzáček

Předpisy a hodnocení: Viz pravidla pro vozatajskou jízdu, soutěže v tahu klády a v absolutním tahu a pro kombinované soutěže (národní verze platná pro rok 2018). Jsou k dispozici na www stránkách ASCHK

Pravidla pro postup do národního finále: dle ASCHK.

Kompletní soutěž: 1) Vozatajská jízda (A)
                                2) Ovladatelnost v kládě (B)
                                3) Těžký tah (C)

Dílčí soutěž C: Těžký tah jednospřeží (TTA) Pardubice

Výstava tříletých klisen, klisen s hříbaty a jednoletých klisen

Odpovědnost a záruka: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy kočích a koní po dobu konání závodů, nehradí případné ztráty nebo škody.


Ceny pro kompletní soutěž: Umístění na 1. - 5. místě budou dekorováni floty, na 1. – 3. místě věcné ceny
Ceny pro výstavu klisen: Floty a věcné ceny pro všechny účastníky výstavy
Ceny pro těžký tah jednospřeží: Floty pro všechny účastníky
Ustájení: Pořadatel nabízí v omezeném počtu ustájení 500,-/den a box. Požadavek je nutné uvést v přihlášce.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících

                                                                                                  V Třešti Josef Anderle