Jdi na obsah Jdi na menu

Dopis od Předsedy SCHKMS z.s. MVDr. Františka Horníka

5. 2. 2019

Vážení chovatelé,

protože jsme již vkročili do roku 2019, chci Vám všem popřát hlavně zdraví a radost ze svých koní.

Co se týká moravských chovatelů a úkolů, který si dal SCHKMS z.s. jsme splnili plánované akce a v současné době jsou chovatelům vypláceny finanční příspěvky na dopravu. Chci poděkovat členům předsednictva a členům SCHMKS z.s. za aktivní přístup při řešení především výstav na úrovni okresu a naší celomoravské výstavě v Olomouci. Chci také ocenit aktivní přístup ZH Tlumačov a jejich výpomoc při našich chovatelských akcí v roce 2018.

A jelikož mám možnost zasahovat do dění ČT v rámci řešení problémů, chci se vyjádřit k různým aktivitám, které probíhaly a budou probíhat. Vůbec se nechci zabývat tím, co bylo a proč, kdo za to může, to ať řeší příslušné orgány.

Jediná pravda na tom je, že na to doplatil chovatel koní a koně. Převzetím PK ČT ASCHK ČR se situace stabilizovala, ale ne zcela uklidnila. Po projednání všech záležitostí na Ministerstvu zemědělství ČR byly uvolněny prostředky na vedení PK ČT a ASCHK ČR získává každé čtvrtletí finanční prostředky na její vedení.

Předsednictvo ASCHK ČR vyřešilo:

  1. Obsazení kanceláře pracovní silou a řeší fungování administrativy včetně zdravotních průkazů koní

  2. V zájmu chovatelů proběhly zápisy tříletých teplokrevných klisen a výkonnostní zkoušky, na které jsou finanční prostředky a budou vypláceny.

  3. Proběhla společná jednání prezidia ASCHK ČR a předsednictva ČT, byly dohodnuty podmínky společných řešení

  4. Byla schválena rada plemenné knihy s předsedkyní paní ing. Civišovou a bude pracovat do řádné valné hromady svazu chovatelů ČT.

  5. Díky panu Pulpánovi proběhla KMK v areálu Hradišťko.

  6. RPK ČT připraví společně s ASCHK ČR předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka v areálu ESC Olomouc Lazce na 22.-24.února 2019. Tato akce bude zároveň společnou ukázkou i dalších plemen chladnokrevných a poníků. Tato akce bude propagována a zveřejněna

  7. ASCHK ČR připravila termíny a řešení KMK na Moravě a v Čechách, s tím, že finále proběhne v ZH Písek

  8. Společně s ASCHK ČR a ČT řeší celostátní přehlídku včetně skoku ve volnosti tříletých klisen

  9. Zajišťuje finanční prostředky dle dotačních titulů, jak chovatelských, tak výstav a přehlídek

  10. Revizní komise ASCH ČR řešila vzniklé problémy mezi ASCHK ČR a předsednictvem ČT. Na posledním jednání , které se konalo v Písku projednala sporné body. Dále prověřila smlouvy s Equiservisem, dále jednotlivými členy, kteří mají smlouvy s ASCHK ČR pro popis hříbat, případně zápisy tříletých klisen. Projednala problémy stanov ČT a uložila upravit stanovy tak, aby odpovídaly stanovám ASCHK ČR

Chci upozornit chovatele, že členství v našem SCHKMS z.s. opravňuje členy ke všem úlevám za úkony, které jsou prováděny chovatelů.

ASCHK ČR je oprávněnou organizací pro vedení 11 plemenných knih různých plemen, a k tomu přibyla PK ČT. Je odborně zdatnou organizací, která zajišťuje všechny potřebné úkony pro chovatele koní, a to především prostřednictvím odborných svazů. Jistě ne všichni jsou vždy spokojeni a věřte, že nemáme nadbytek vždy ochotných členů a hlavně odborníků pro řešení problémů jednotlivých RPK a předsednictvech svazu. Je hrozně důležité získávat mladé odborníky a chovatele pro tyto činnosti.

Chladnokrevné svazy řeší problémy genových zdrojů a pravidla soutěží chladnokrevných koní. Jejich součástí jsou jednání na úrovni Ministerstva zemědělství ČR a VÚŽV Úhřiněves.

Velký rozmach zaznamenávají svazy chovatelů poníků, jak chovatelsky, tak sportovně.

Věřím, že se v letošním roce podaří dořešit podstatné záležitosti ve spolupráci jednotlivých svazů a spolků. Je nutné si uvědomit, jak důležitá je spolupráce a vystupování jednotlivých svazů na Ministerstvu zemědělství ČR, a to tak, abychom spolupracovali a mohli být podporováni především z hlediska chovatelských a sportovních akcí. Dále považuji za velmi důležitou spolupráci ze ZH hřebčinci Tlumačov a Písek, s tím, že budou tyto hřebčince vycházet a zajišťovat chovatelům odbornou činnost - kvalitní hřebce pro připouštění, odchovy hříbat , vzdělávání, chovatelské a sportovní akce.

Přeji všem hodně úspěchů v roce 2019

 

Předseda SCHKMS z.s. MVDr. František Horník

 

 

odkaz Zde:  dopis MVDr. František Horník.docx