Jdi na obsah Jdi na menu

Dopis od Předsedy SCHKMS z.s. MVDr. Františka Horníka

Vážení chovatelé,

protože jsme již vkročili do roku 2019, chci Vám všem popřát hlavně zdraví a radost ze svých koní.

Co se týká moravských chovatelů a úkolů, který si dal SCHKMS z.s. jsme splnili plánované akce a v současné době jsou chovatelům vypláceny finanční příspěvky na dopravu. Chci poděkovat členům předsednictva a členům SCHMKS z.s. za aktivní přístup při řešení především výstav na úrovni okresu a naší celomoravské výstavě v Olomouci. Chci také ocenit aktivní přístup ZH Tlumačov a jejich výpomoc při našich chovatelských akcí v roce 2018.

A jelikož mám možnost zasahovat do dění ČT v rámci řešení problémů, chci se vyjádřit k různým aktivitám, které probíhaly a budou probíhat. Vůbec se nechci zabývat tím, co bylo a proč, kdo za to může, to ať řeší příslušné orgány.

Jediná pravda na tom je, že na to doplatil chovatel koní a koně. Převzetím PK ČT ASCHK ČR se situace stabilizovala, ale ne zcela uklidnila. Po projednání všech záležitostí na Ministerstvu zemědělství ČR byly uvolněny prostředky na vedení PK ČT a ASCHK ČR získává každé čtvrtletí finanční prostředky na její vedení.

Předsednictvo ASCHK ČR vyřešilo:

  1. Obsazení kanceláře pracovní silou a řeší fungování administrativy včetně zdravotních průkazů koní

  2. V zájmu chovatelů proběhly zápisy tříletých teplokrevných klisen a výkonnostní zkoušky, na které jsou finanční prostředky a budou vypláceny.

  3. Proběhla společná jednání prezidia ASCHK ČR a předsednictva ČT, byly dohodnuty podmínky společných řešení

  4. Byla schválena rada plemenné knihy s předsedkyní paní ing. Civišovou a bude pracovat do řádné valné hromady svazu chovatelů ČT.

  5. Díky panu Pulpánovi proběhla KMK v areálu Hradišťko.

  6. RPK ČT připraví společně s ASCHK ČR předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka v areálu ESC Olomouc Lazce na 22.-24.února 2019. Tato akce bude zároveň společnou ukázkou i dalších plemen chladnokrevných a poníků. Tato akce bude propagována a zveřejněna

  7. ASCHK ČR připravila termíny a řešení KMK na Moravě a v Čechách, s tím, že finále proběhne v ZH Písek

  8. Společně s ASCHK ČR a ČT řeší celostátní přehlídku včetně skoku ve volnosti tříletých klisen

  9. Zajišťuje finanční prostředky dle dotačních titulů, jak chovatelských, tak výstav a přehlídek

  10. Revizní komise ASCH ČR řešila vzniklé problémy mezi ASCHK ČR a předsednictvem ČT. Na posledním jednání , které se konalo v Písku projednala sporné body. Dále prověřila smlouvy s Equiservisem, dále jednotlivými členy, kteří mají smlouvy s ASCHK ČR pro popis hříbat, případně zápisy tříletých klisen. Projednala problémy stanov ČT a uložila upravit stanovy tak, aby odpovídaly stanovám ASCHK ČR

Chci upozornit chovatele, že členství v našem SCHKMS z.s. opravňuje členy ke všem úlevám za úkony, které jsou prováděny chovatelů.

ASCHK ČR je oprávněnou organizací pro vedení 11 plemenných knih různých plemen, a k tomu přibyla PK ČT. Je odborně zdatnou organizací, která zajišťuje všechny potřebné úkony pro chovatele koní, a to především prostřednictvím odborných svazů. Jistě ne všichni jsou vždy spokojeni a věřte, že nemáme nadbytek vždy ochotných členů a hlavně odborníků pro řešení problémů jednotlivých RPK a předsednictvech svazu. Je hrozně důležité získávat mladé odborníky a chovatele pro tyto činnosti.

Chladnokrevné svazy řeší problémy genových zdrojů a pravidla soutěží chladnokrevných koní. Jejich součástí jsou jednání na úrovni Ministerstva zemědělství ČR a VÚŽV Úhřiněves.

Velký rozmach zaznamenávají svazy chovatelů poníků, jak chovatelsky, tak sportovně.

Věřím, že se v letošním roce podaří dořešit podstatné záležitosti ve spolupráci jednotlivých svazů a spolků. Je nutné si uvědomit, jak důležitá je spolupráce a vystupování jednotlivých svazů na Ministerstvu zemědělství ČR, a to tak, abychom spolupracovali a mohli být podporováni především z hlediska chovatelských a sportovních akcí. Dále považuji za velmi důležitou spolupráci ze ZH hřebčinci Tlumačov a Písek, s tím, že budou tyto hřebčince vycházet a zajišťovat chovatelům odbornou činnost - kvalitní hřebce pro připouštění, odchovy hříbat , vzdělávání, chovatelské a sportovní akce.

Přeji všem hodně úspěchů v roce 2019

 

Předseda SCHKMS z.s. MVDr. František Horník

 

 

odkaz Zde:  dopis MVDr. František Horník.docx