Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka VČS

 

POZVÁNKA

 

na výroční členskou schůzi SCHČMBK, chovatelské oblasti Morava I, která se koná

 15.2.2019 v 16.00 hod. v budově zemědělské školy Žižkova 505 (Podklášteří – U

 

Kuchyňky) v Třebíči.

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Zhodnocení činnosti za rok 2018

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018

5. Zpráva kontrolní komise

6. Plán práce na rok 2019

7. Volby do orgánů oblasti, delegátů na VH

8. Diskuse

9. Usnesení z VČS

10. Závěr

 

Pozn. Zasedání správní rady oblasti v 15:00 hod.

Před a po schůzi bude vyplacena částečná finanční náhrada za účast na

Chovatelském dni.

Pokud se schůze nezúčastníte, pošlete členský příspěvek / 350,-Kč / co nejdříve

složenkou na adresu :

 

Ing. Ladislav Svoboda, Zámecká 854/22, 674 01 Třebíč

 

nebo na účet číslo:1057600036/2250, uveďte váš variabilní

 

 symbol: 

 

V Třebíči 1. 2. 2019 Ing. Ladislav Svoboda

 

pokladník oblasti

 

 

 odkaz  Zde:             POZVÁNKA VČS 2019.docx