Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z VH 25.3.2018

Zápis z Valné hromady Svazu chovatelů Českomoravského belgického koně

Ostrovačice 25.3.2018

 

Přítomní: přítomno 35 členů ( nadpoloviční většina)

Zahájení VH: v 10:00 hod.

Zahájil schůzi : Pan Ing. Holčapek a vedením schůze byla pověřena paní Ing. Eva Matyšová.

Program:

  1. Hodnocení činnosti za rok 2017 a plán práce na rok 2018 ( pan Ing. Holčapek)

  2. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 ( pan Ing. Ladislav Svoboda)

  3. Zpráva kontrolní komise ( pan Kříž)

  4. Volba delegátů na Valnou hromadu ASCHK ( paní Ing. Eva Matyšová)

  5. Diskuze

  6. Návrh a schválení usnesení

  7. Závěr

Volba komisí

- Zapisovatel: Kristýna Čuperová

- Ověřovatel zápisu: Miroslav Totušek

- Mandátová a navrhovaná komise: Zasadil,Durda,Tesař.

1. Zpráva o činnosti v roce 2017

Předseda pan Ing. Holčapek ve své zprávě o činnosti informoval o pořádaných akcích a jejich průběhu v roce 2017. Vyzval členy o větší zájem připouštění klisen. Seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2018.

2.Hospodaření za rok 2017 a plán na rok 2018 ( pan Ing. Svoboda)

pan Ing. Svoboda podal podrobnou zprávu o hospodaření Svazu v roce 2017. Přehled vyúčtování byl k nahlédnutí na stolech, nikdo neshledal žádné nejasnosti.

3. Zpráva kontrolní komise ( pan Kříž)

Pan Kříž přednesl zprávu kontrolní komise. K jednání předsednictva ani k výsledkům hospodaření v účetní uzávěrce nebyly žádné připomínky.

Volba delegátů na VH ASCHK 2018

VH poměrem 35 hlasů odsouhlasila následující delegáty na VH ASCHK:

Holčapek, Anderle, Matyšová,Šupita, Machala, Ryšavá, Diviš

5.Diskuze

Josef Anderle přečetl zprávu od pana Ing. Václava Ročně pro genetický zdroj za rok 2017. Ve zprávě hovořil o projektu stádového odchovu klisniček.

Informace doplnil Jaroslav Dražan

Diskuze pan Diviš apeluje že jsou dva hřebčince Tlumačov a Písek, které řeší šlechtění sami a navrhuje aby zemský hřebčinec Tlumačov a Písek byly členy svazu a bylo by dobré, aby byly přítomní při výběru hřebečků a při jednání rady plemenné knihy.

Pan Potměšil vstoupil do diskuze a apeluje aby svaz zaplatil někoho, kdo bude spravovat webové stránky. Apeluje na ujednocení pravidel na soutěžích.

Paní Ing. Eva Matyšová vstoupila do diskuze a připomíná, že jsou rozhodčí proškoleni pro letošní rok.

Vstoupil do diskuze Ing. Holčapek hlavní myšlenkou je pastevní odchov hříbat

Kateřina Husaříková vstoupila do diskuze s návrhem aby se předsednictvo scházelo jen dvakrát ročně a dvakrát jen po elektronické komunikaci.

8. Návrh a schválení usnesení:

VH hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti za rok 2017

2. Plán práce za rok 2018

Schvaluje:

1.Zprávu o hospodaření za rok 2017

2. Návrh rozpočtu na rok 2018

3. Zprávu kontrolní komise

4. Volbu delegátů na VH ASCHK ČR

5. Projekt – Odchovna klisniček

Ukládá:

1. Předložit a projednat projekt odchovny klisniček na Mze.

2.Všem členům zvýšit připouštění klisen a propagaci chovu ČMBK

3. Členům předsednictva p. Potměšilovi projednat s Chladnokrevným svazem sjednocení pravidel a školení rozhodčích z řad členů ČMB

4. Předsednictvu zajištění aktualizace webových stránek a spolupráce Kristýny Čuperové a Evy Matyšové ml.

5. Předsednictvu zabývat se otázkou welfare koní ČMBK.

 

Ověřil Ing. Miroslav Totušek        Zapsala Kristýna Čuperová