54 - odborná komise spolu s komentátorkou šampionátu ČMB Ing. Evou Matyšovou