69 - klisna 44/786 JUPÍ - Šampionka tříletých klisen ČMB v ČR pro rok 2022